Det var en gang… hvordan alt begynte

For litt over 120 millioner år siden skjedde det noe bemerkelsesverdig på jorden. Bier og blomster begynte å jobbe sammen. Man kunne nesten tenke at de avtalte samarbeid med hverandre: «gjør du noe for meg, så gjør jeg noe for deg» Slik har bier og planter utviklet seg og hverandre i en fascinerende symbiose. De begynte en co-evolusjon idet begge tilpasset seg mer og mer til hverandre. Altså en vinn-vinn-situasjon. Tar man i betraktning at alle andre vesener på jorden kunne utvikle seg bedre pga dette samspillet, da de hadde mye mer næring til å utvikle seg, kan man snakke om en vinn-vinn-vinn situasjon.

 

Det finnes ingen annen vesen som forandret økosystemet på jorden mer enn akkurat bienes samspill med blomstene.

for 420 millioner år siden forlåt de første insektene vannet til å erobre fastlandet. De såkalte euthycarcionider kan sammenlignes med dagens kakerlakker fra utseende. De løp over jorden med sine 11 benpar og jaktet etter små dyr.

Noen millioner senere i kritt mens dinosaurierne stampet dundrende over jorden for 135-120 millioner år skjedde det noe underlig.

Før var det en veldig lav formering i planteriket og pollinering var avhengig av vinden, som ikke er virkelig å stole på, eller biller som ofte rev ut hele blomsterstempelet og ødela halvparten av blomstene den egentlig skulle pollinere. Denne varianten var altså ikke virkelig effektiv.

 

Så danset biene på parketten. Mens de fortsatt spiste andre insekter og var alt annet enn veganere, oppdaget de sukkersaften og proteinlageret av plantene: nektar og pollen.I løpet av kort tid ble det en evolusjonær eksplosjon. Plantene ble pollinert effektivere, ingen ble ødelagt og formeringen eksloderte. Alle blomstrende planter kunne formere seg mye kjappere og mer effissient en før. 

 

Mengden av planter og dermed mattilbudet til andre dyr steg stadig, dyrene ble større og blomstene utviklet mer og mer forskjellige arter og metoder til å målrettet produsere nektar for å lokke til seg biene. Biene på sin side utviklet lengre tunger til å suge opp nektar, pels til å frakte pollen fra blomst til blomst og en liten kurv hvor de kunne lagre noe av pollen de samlet for å fôre larvene som ventet hjemme i bifolket.

I dag er de fleste blomster tilpasset biene og avhengig at bier bestøver de til å danne frø.

Og honning?

Mens bier og blomster utviklet naturen i mange millioner år, er honning et veldig nytt produkt. Man antar at første høsting av honning går tilbake til stenalderen for ca 9000 år siden. I hvert fall ser man det i hulemalerier. Honning har vært det eneste søtningsmiddel i mange tusen år, men den ble også brukt som medisin og til bjørnejakt mm

 

Share this post