Impressum og Personvernerklæring
 • Heksehuset Torsten Dörfler
 • Skaarveien 14
 • 1816 Skiptvet
 

mail: info@heksehuset.no

Org. Nr  918 752 552 MVA

Personvernerklæring og samtykke til bruk av data

Det er viktig for oss å overholde gjeldene lover og regler når vi behandler de personlige opplysningene du gir til oss. Her informerer vi deg om hvordan vi samler inn og behandler slike data. Personvernerklæringen nedenfor oppfører hvilke opplysninger som registreres om deg når du besøker nettstedet vårt, hva vi bruker dem til, dine rettigheter. Vennligst konakt oss, dersom det er noe du lurer på.

 1. Ansvar for innsamling av data

Nettstedet vårt er ansvarlig for innsamling, bearbeiding og bruk av dine personlige opplysninger. Du kan når som helst få innsyn i hvilke opplysninger vi har lagret om deg eller gjøre bruk av retten du har til å kreve at vi sperrer, endrer eller sletter de lagrete dataene.

Dersom du har spørsmål til oss angående registrerte persondata eller annet innen personvern, vennligst kontakt oss.

 1. Innsamling, bearbeiding og bruk av personlige opplysninger

Vi samler inn personopplysninger om deg når du samhandler med oss personlig, gjennom korrespondanse, via telefon, e-post eller via nettstedet vårt.

Vi kan samle inn personopplysninger hvis de anses å være av berettiget interesse, og hvis denne interessen ikke overstiges av dine personverninteresser. Før dataene samles inn, foretar vi en vurdering for å forsikre oss om at det er etablert en gjensidig interesse mellom deg og oss.

Opprettelse av kundekonto

For alle kunder som handler hos oss, opprettes en kundekonto. Kundekontoen kan gi deg tilgang med passord til dine egne, lagrede personopplysninger. Her kan du blant annet finne opplysninger om dine bestillinger, og du kan redigere personopplysningene dine, laste de ned i et lesbart format eller angi ønske om å motta vår nyhetsbrev. 

Bruk av data hos tredjepart

Når du bruker vår nettside, sendes også anonymiserte opplysninger om hvordan du bruker nettsiden til tjenester som Facebook, Google Analytics og tilsvarende. Disse dataene samles inn via informasjonskapsler og datapiksler, og brukes til å vise deg relevante annonser eller innhold basert på produkter du har kikket på, lagt i handlekurven eller kjøpt, og for å måle effekten av slike annonser. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler på vårt nettsted.

Marketing Gilde er leverandør av programvaren for vårt nettsted. Vi har en databehandleravtale med Marketing Gilde som regulerer partenes rettigheter og plikter iht GDPR.

 1. Behandlingens formål og hjemmel

Vi samler inn og bruker personopplysninger for å utføre direktesalg, direkte markedsføring og kundeservice.

Vi kan bruke opplysningene dine til følgende formål:

Sende deg informasjon om produktene og tjenestene som du har kjøpt fra oss, inkludert ordrebekreftelse, faktura, påminnelser, oppdateringer og lignende.

Gi deg informasjon om kurs eller arrangement du har meldt deg på, når dette er tilgjengelig. Dette kan for eksempel være innhold og møtested, eventuelle endringer, mm.

Følge opp innkommende forespørsler (kundestøtte, e-post, eller telefonsamtaler), kontaktskjema og andre skjemaer du har fylt ut på vårt nettsted.

Sende deg markedsføringskommunikasjon og nyhetsbrev som du har bedt om. Dette kan omfatte generell informasjon, informasjon om produktene og tjenestene våre, arrangementer, aktiviteter og assosierte partneres kampanjer*. Denne kommunikasjonen er abonnementsbasert og krever at du samtykker til å motta den.

Vi lagrer kjøps- og ordrehistorikk i henhold til regnskapsloven.

I tillegg vil personopplysningene brukes til å sikre eventuelle rettskrav som er oppstått under kundeforholdet.

Videre behandles personopplysningene for å opprettholde et register over våre kunder.

 1. Hvilken type personopplysninger samles inn?

Vi samler inn navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Vi kan også samle inn tilbakemeldinger, kommentarer og spørsmål som vi har mottatt fra deg i servicerelatert kommunikasjon og aktiviteter, som kurs, telefonsamtaler, dokumenter og e-post. Fra nettstedet vårt kan vi samle inn IP-adresser og handlinger utført på siden.

Vi samler ikke inn og behandler ikke spesielle kategorier med personopplysninger, som unike identifikatorer og sensitive personopplysninger.

Sensitive personopplysninger som eventuelt legges inn når man kommer til utsjekken i nettbutikken, er informasjon som ikke lagres i nettbutikken, men sendes til og lagres hos betalingsleverandør, eksempelvis Vipps, iZettle, PayPal og Stipe.

Våre samarbeidspartnere har forpliktet seg til å håndtere personopplysninger i henhold til GDPR, EUs personvernlovgivning.

 1. Hvor lenge tar vi vare på dine personopplysninger?

Opplysningene lagres så lenge som det er nødvendig for å tilby tjenestene og administrere kundeforholdet, eller for å oppfylle lovpålagte plikter, samt for å sikre dekning av eventuelle rettskrav. Nettstedet lagrer kun informasjon i EU/EØS-land og i godkjente land iht GDPR.

Informasjon blir ikke videreformidlet til andre formål enn det som er oppgitt i denne erklæringen. Du kan til enhver tid kreve innsyn i hvilke opplysninger som lagres om deg, og be oss korrigere, slette eller sende deg opplysningene i et maskinlesbart format. Du vil også ha oversikt over dine opplysninger på din profil på nettsidene.

 1. Rettigheter til dine personopplysninger

Du har følgende rettigheter til personopplysningene dine:

Rett til å bli informert om at personopplysninger samles inn, hvilke opplysninger som samles inn og hva disse skal brukes til.

Rett til at personopplysninger ikke brukes med mindre du aktivt har gitt samtykke til bruk av personopplysninger dine.

Rett til å be om en kopi av personopplysningene som vi har om deg.

Rett til å be oss korrigere personopplysningene hvis de er unøyaktige eller utdaterte.

Rett til å be om at personopplysningene slettes når det ikke lenger er nødvendig for oss å oppbevare slike data.

Rett til når som helst å trekke tilbake et samtykke til at vi kan behandle personopplysningene dine.

Rett til å be om at vi gir deg personopplysningene dine og om mulig videresender disse opplysningene direkte (i et overførbart format) til en annen dataansvarlig når behandlingen er samtykke- eller kontraktsbasert.

*assossierte samarbeidspartnere får IKKE tilgang til personopplysninger gitt til Heksehuset Torsten Dörfler, men har mulighet til å informere om kampanjer, produkter og arrangementer i vårt nyhetsbrev når vi synes at det er relevant/interressant for våre kunder:

 • Torghandel Granli på Youngstorget, Vardeveien 30, N-3470 Slemmestad
 • BeeFolque Kollektivet (forening med formålet å bidra til det grønne skifte med fokus på miljø, dyrevelferd og bevaring av truede insektarter som bidrar til pollinering. Foreningen skal bidra til nyutvikling og etablering av flere arbeidsplasser innen urbant landbruk, birøkting og gartnerfaget. Arbeidsplassene skal bidra til inkludering og integrering av utsatte grupper i Norge)